Projektpartner

– nytänkare med
gedigen erfarenhet

Projektpartner

– nytänkare med
gedigen erfarenhet

Optimera planering och styrning

Vi jobbar nära våra kunder och samarbetspartners för att skapa trygghet i projekten.Tydlighet och transparens är viktigt. Enkelt förklarat så är kundfördelarna att vi optimerar både byggprocessen och ekonomin genom att arbeta nära från ett projekts allra första början. En konstruktiv dialog skapas och vi hittar de bästa och mest hållbara lösningarna – tillsammans.

Hållbart och säkert
– en självklarhet

Med våra digitala verktyg för processtyrning säkerställer vi kvalitet och ekonomi. Vi strävar efter ett byggande med fokus på människors behov av livskvalitet, god hälsa och hushållning med resurser. Och söker ständigt energi-effektiviserande åtgärder i våra processer – med bibehållen kvalitet. Hållbarhetsperspektivet är ingjutet redan från grunden.

Nybyggnation
Vår erfarenhet av uppdrag inom nybyggnation är bred – allt från samhällsfastigheter, hotell och bostäder till logistikfastigheter och kontor. Hos oss hittar du kompetens och kapacitet att ro i land komplicerade projekt med stora krav på speciallösningar och säkerhetsstandard. Extra stolta är vi över det vi bidragit med inom samhällsbyggnation. Att vara med och realisera verkligt viktiga projekt som förskolor, skolor och vårdboenden – det är att vara med och göra skillnad.
Samhällsbyggnation
Vi är extra stolta över vår erfarenhet inom samhällsbyggnation. Att få vara med och realisera förskolor, skolor och vårdnadsboenden, det är att få vara med och göra skillnad.
Renovering
Fastighetsrenovering är en annan central del i vårt erbjudande. Vi åtgärdar renoveringsbehov av fastigheter på ett sätt som gynnar både fastighetsägare, hyresgäster och vår miljö. Det är en självklar del av ett bolag som är en handlingskraftig nytänkare.
Logistikbyggnader
Logistikhallar uppförs i samklang med kundernas branschspecifika byggnadsbehov. Tillsammans ser vi till att identifiera risker och möjligheter – i ett så tidigt skede som möjligt.
Previous
Next

Vår metod – The Perfect Project way

Planering

Grundliga förberedelser från start betyder färre överraskningar senare.

Öppenhet

Transparens ger bättre kontroll över tid, kostnader och kvalitet.

Dreamteams

De bästa spelarna för projektet, inte de som råkar sitta på avbytarbänken.
Situationer förändras och våra lösningar med dem.

Riskminimering

Vi delar på ansvaret genom ett decentraliserat projektledarskap.

Digitalisering

Allt som krävs precis när det behövs gör den verkliga skillnaden.

Uppföljningar

Frekventa mätningar i alla faser ökar effektiviteten i hela projektet.

First in place & mockups

Visioner gör sig bäst när vi visualiserar våra projekt.

Proaktivitet

Med vår projektöverblick är vi alltid på tå och ofta steget före.

Agilt arbetssätt

Situationer förändras och våra lösningar med dem.

Hörnåkersvägen 10, 183 65 Täby

070-554 54 93
© Projektpartner Norden AB 2021

Kontakta oss